Uppstad Fjellgrend ligger solrikt og snøsikkert plassert like ved tregrensen (ca 700-750 moh), og er omkranset av flotte fjell, myrer, bekker og fjellskog. Feltet er av naturen formet som ei skål i terrenget, noe som betyr at man vinterstid kan renne på ski ned i grenda fra alle kanter. Og om utsikten er det bare én ting å si: Strålende. Området er dessuten kjent for et rikt dyreliv, og da spesielt for den høye bestanden av orrfugl. Men både rev, elg, hare, rådyr og enkelte reinsdyr er også på besøk i ny og ne.

Alle tomtene i Uppstad Fjellgrend er planlagt med opplegg for strøm, vann og kloakk. I startfasen legges det i første omgang ut 22 tomter for salg med tilgang til vannposter og felles sommer-/vinterparkering. Kommunen har gitt midlertidig dispensasjon for salg av disse tomtene som nå kan selges uten tilrettelegging av full infrastruktur. Feltet er anlagt i koselige tunløsninger som er inspirert av den gamle stølbebyggelsen i Valle. Retningslinjene for hyttebebyggelsen vil tilstrebe å ivareta et helhetlig preg med torv/tretak og materialer i naturfarger. Tomtene vil variere i størrelser fra i underkant av ett til i overkant av to mål.

Svårvaren – som ligger 1378 m.o.h. – er den høyeste fjelltoppen i heieområdet mellom Hylestad og Valle. Men en dagstur lenger vest kan man faktisk komme enda høyere opp, helt til 1434 m.o.h. (Urdalssnuten). Fjelltoppene som omkranser Støyledalen og Uppstad Fjellgrend er Riskefjødd i nord, Kallshei i vest og Berefjødd i sør – og ligger på mellom 950 – 1218 m.o.h. Syngjande er et nydelig vann  i vesteheiene på vei mot Svårvaren.

Det planlegges å anlegge en merket turløype (ca 3-4 km) fra Uppstad Fjellgrend og opp til Fitjefjødd. Dette blir et sommertilbud som følger den gamle veien hvor kyrne ble ført inn til stølene om sommeren. Vest for tomtefeltet ligger Fitjetjønn, en flott badeplass med sandgrunn hvor barn under 16 år kan fiske fritt. Av fiskemuligheter for voksne kan Videlvatna like nord for Fitjetjønn være et godt alternativ for den som har skaffet seg fiskekort.

Mot vest fra Uppstad Fjellgrend (ca 4-5 km) ligger Setesdal Vesthei verneområde med tilgjengelig jaktterreng for elg, rådyr, hare, rev og rype. Setesdal Vesthei er også verneområde for Europas sydligste villreinstamme. I området finnes det en rekke hyggelige turstier merket med steiner fra gammelt av. Og omtrent en time fra hyttefeltet ligger Berefjødd – med panoramautsikt mot bebyggelsen i dalen mot sør-øst. Landskapet rundt tomtefeltet egner seg ypperlig for sanking av molter, blåbær og tyttebær for dem som foretrekker bærplukker fremfor børse eller snare.  Eventuell jakt i tilgrensande område må kjøpes gjennom Brokke Aktivitet.

Et eget område for skilek med akebakker og et lite barnetrekk vil opparbeides sentralt i området, og ei skiløype på ca. 1,5 km blir kjørt opp i ring rundt hyttetunene. Det er også planer om å kjøre opp ei 5 km lang skiløype mot Brokke. Uppstad Fjellgrend ligger bare 20 minutter med bil fra Brokke Alpinsenter og 45 minutter fra Hovden.