Gode vener!

Til alle som vil ta turen oppover Setesdalen til dei koselege fjelltomtene vi har i Støyledalen på Uppstad: på disse sidane kan du bli betre kjend med delar av den rike tradisjonen som er skapt på kvar einaste sti og kring kvar einaste støyl gjennom generasjonar.

Om sogene er sanne, ja det er ikkje godt å seie. Men at stadene og naturen er som vi har omtala – det kan vi garantere.

God lesing!
Helsing grunneigarane  1. ÅLF on torsdag 18, 2010

    Håper å høre mer om sogene og tradisjonene fra området!