Nydelige hyttetomter

April 2016! Nytt og spennande opplegg frå Uppstad Fjellgrend as!3 tomter solgt!

Alle tomtene i Uppstad Fjellgrend er planlagt med opplegg for strøm, vann og kloakk. I startfasen legges det i første omgang ut 22 tomter for salg med tilgang til vannposter og felles sommer-/vinterparkering. Kommunen har gitt midlertidig dispensasjon for salg av disse tomtene som nå kan selges uten tilrettelegging av full infrastruktur. Feltet er anlagt i koselige tunløsninger som er inspirert av den gamle stølbebyggelsen i Valle. Retningslinjene for hyttebebyggelsen vil tilstrebe å ivareta et helhetlig preg med torv/tretak og materialer i naturfarger. Tomtene vil variere i størrelser fra i underkant av ett til i overkant av to mål.

For meir informasjon,ta gjerne kontakt med Tor Uppstad,tlf.48030877 , Knut Berg,tlf 91399048,eller ta turen til Uppstad i Valle. Følg skilting fra avkjørselen til Uppstad, ved rv 9, og vidare opp i feltet.

Gode vener!

Til alle som vil ta turen oppover Setesdalen til dei koselege fjelltomtene vi har i Støyledalen på Uppstad: på disse sidane kan du bli betre kjend med delar av den rike tradisjonen som er skapt på kvar einaste sti og kring kvar einaste støyl gjennom generasjonar.